H
 


 1998 gav jag ut en bok "Livet runt Gårdarna vid Råbelövssjön i Håstad och Österslöv", som jag illustrerade med mina teckningar och målningar och som hade 168 sidor. Boken blev väl mottagen och såldes slut snabbt. Den lästes också in på band för synskadade på biblioteket i Kristianstad.

Nu har det gått 20 år. Under dessa år har jag gjort Årsböckerna till Villands härads hembygdsförening. Jag har samlat på mig mer information och många gamla fotografier från Håstad och Österslöv. Jag arbetar nu med att uppdatera min bok från 1998 med fördjupning av mina gamla artiklar och en hel del nya. Boken kommer också att innehålla mer än 300 gamla och nya foton om vad som hänt på tidigt 1900-tal och under åren 1938-2018.

Boken kommer att ha formatet 17 x 22 cm med hårda pärmar. Den kommer sannolikt att innehålla över 300 sidor. Boken trycks troligen i 300 ex. Boken planeras vara färdig, om intresse finns, under år 2019. Den går att förbeställa och kostar max 300 kr. Har du förbeställt boken får du personlig information om när boken är färdig och var du kan hämta densamma. Boken får ett ISBN nr och blir på så sätt lätt att hitta på Kungl. Biblioteket i Stockholm för all framtid. Boken kommer också att innehålla ett personregister över de personer som nämns i boken.

Yvonne Palm Lundström

Innehållsförteckning.
OBS boken är under arbete.

Historiska händelser som präglat bygden
Forntid och medeltid
Pesten i Håstad 1711
Barnamord – mord och olyckor nedtecknade av prästen 1696– 1786
Karta från 1758.
Olycka – självmord – mord?
1758 och 1760

I Österslövs Dödbok 1760
Karta från 1812, 1815-1820.
Laga Skifte i Håstad 1855
1860-1916
Helmershus
Skolorna i Karsta
Dagboksanteckningar 1917och 1918
1919 – 1932
Jägarsonen som blev stins
1933 - 1937

1938
Karta
Österslöv
Gårdarna i Håstad och Österslöv

1939 – 1945
Villands härads Häradståg
Villandsdagen
Krigsåren 1939 – 1940
Krigsbarn från Finland kom till Sverige
Ransoneringen
1942-1944.
Krigsslutet
Frans Wiberg ny stins 1945

1946 – 1949
Åsknedslag i kyrkan och på Nygård
Hösten 1946 – våren 1948
Skolan 1946
1947
Söndagsskolan
Den nye smeden i Österslöv

1950 – 1954
Flygfoton över Österslöv.
Händelser 1950 – 1951
Jeppa och Villa Naturen
Svartrost drabbar vetet
Året var 1952
Kalaskokerskan i Österslöv
En dramatisk lördagskväll 1953.
Konfirmation i Österslövs kyrka
TT-lopp på Råbelövsbanan
Svampplockning och handel
Brunnsolyckan på Nyvång
Balsviks Kalkbruk
Skolavslutningen 1954
Solförmörkelsen 1954
Nils Möllerberg på Tomarps gård

1955 – 1959
Branden på Karsholms kvarn
Blomningsfest – dans och revy
Grand Prix på Råbelövsbanan
Bernhard Nilsson 1886 - 1956
Övriga händelser 1956 – 1959

1960-talet
Förändringar i byns gamla smedja
En ny väg
Uppfinningar och gårdar
Fler händelser i byn
Högertrafikomläggningen 1967
Driftområde Fjälkinge
De sista åren på 1960-talet

1970-talet
Storkommun och
Ny ägare till Karsholm
Karsholm
Familjen Treschow
Snöoväder
Föreningsverksamheten

1980-talet
Byggnader rivs – företag flyttar

1990-talet
Österslövs skola 50 år
Järnvägens era förbi
Miljö – EU och försäljningar

1998
Karta
Gårdarna i Håstad och Österslöv
Bebyggelse i Håstad
och Österslöv

2000-talet
13 september 2001 och 2003
Spelande bröder från Karsholm

2010-talet
Gamla skolan - Bygdegården 170 år
Idegranarna
Bykrogen i Håstad, Österslöv
"Dogge" en mjölnares barnbarn
Generationsbyte på Karsholm
Skatten i Håstad

2018
Byhamnen
Tomarps gård brann ner till grunden
100-åringar på 2000-talet i Österslöv
Ungdomskretsen
Diakonikretsen
Bygdegården
Österslövs kyrkogård
Gårdarna i Håstad
Gårdarna i Österslöv
Österslövs bebyggelse.

mm.


 

Tillbaka till välkomstsidan

  personer har varit här. Sidorna skapade av YPL text & bild   Uppdaterad 2018-08-03 ©