Elgagården Håstad nr 14

                                  

 

Ca 1750 brukades Håstad nr 14 av Anders Mårtensson och Anders Svensson. Att gården brukades av två åboare fungerade fram till 1855.

Efter Laga skifte i Håstad by som undertecknades den 6 juni 1855 fick åbona tre år på sig
att flyta sina byggnader från Håstads by vid Råbelövssjön till den plats ute på slätten som de
hade blivit  tilldelade. Under denna treårsperiod fick de betala trettiotvå skilling banco för varje areal kappeland (Kappeland = 154,4 kvadratmeter) de brukade på den gamla platsen.
Håstad nr 14 delades då i två gårdar varav Anders Mårtensson fick halva nr 14 som fått nr 30. (Reservation: 1855 står Per Jönsson antecknad som ägare till Håstad nr 14 i protokoll i
Håstads byakista)

1861 tillträder Carl Fredrik Elg Håstad nr 14. Carl Fredrik Elg var son till Kyrkoherden Magister Simon Christoffer Elg och hans hustru Ingrid. Christoffer var född på Fjälkestads Prästgård
den 28 december 1835. Elg som gett gården sitt namn var ägare till gården fram till 1868.
Elg fick smeknamnet Älgen av ortsbefolkningen därför kallar många gården för Älgagården.

Nästa ägare var Nils Andersson som är född i Skepparslöv. Hans hustru hette Anna Persdotter.

1882 gifter sig Nils och Anna Anderssons dotter Hanna med Per Persson. Per Persson är son    till Per Larsson och Anna Persdotter som kom från N. Åsum till Österslöv nr 12, 1873.

Efter giftermålet mellan Hanna och Per efterträdde Per sin svärfar som ny åbo på Elgagården. Per och Hanna fick tre barn: Anna född 1883. Johanna född 1885 och Nils född 1888.

Dottern Anna blir folkskollärarinna och gifter sig med Per Larsson på Österslöv nr 8, Hönnedal.

Dottern Johanna gifter sig med Pers bror Nils Larsson och paret bosatte sig på Karsta gård. Systrarna blir således svägerskor.
 

 Håstad nr 30

Sonen Nils Persson tillträdde Håstad nr 14 Elgagården 1913. Fyra år senare den 22 juni 1917 brinner gården ner till grunden vid ett blixtnedslag klockan ett på natten. En grandunge och ett ensamt stort träd österut från Håstadsvägen markerar 2012 var Håstad nr 14 låg. Efter branden behåller Nils Persson marken till Håstad nr 14 och köper Håstad nr 19 som kallas Pukegården av Ola Nilsson. I köpet ingick Håstad nr 30 som Ola Nilsson tidigare köpt. (En öppen plats 2012 med träd och stenar invid Håstadsvägen markerar var Håstad nr 30 har legat). Pukegården är den gård som i dag bär namnet Elgagården. Nils Persson köpte senare också Håstad nr 10 som benämns "Mattsas". Man kan förmoda att det var Mattias Andersson från Nymö född 1856 som gav gården dess benämning. Nils Persson gifter sig 1918 med Elizabeth född Pira. Barn: Gunnar född 1921, Maria Louise född 1923, Mårten född 1925 och Torsten född 1928.

Nils Persson efterträddes av sonen Gunnar Persson 1946.  Jordbruket kom att arrenderas ut. Gunnar var mycket intresserad av ridning, jakt och fiske.

När Gunnar Persson avled på 1970-talet övertogs gården genom arv av änkan Elizabeth Persson som fortsatte att arrendera ut ekonomibyggnaderna och åkermarken.

2008 köptes Elgagården ca 172 tunnland åkermark av god kvalité av Zerny Palm och hans hustru Barbro född Månsson i Kristianstad. De äger också Nybodal i Håstad sedan 1973.

Barn Carina gift med Pär Hertrich. Barn: Sebastian och Tobias.

Bengt född 1973 gift med Katarina född Westman. Barn: William och Maja.

Elgagården 2012 består alltså av fyra enskilda gårdar nämligen Håstad nr 10, Håstad nr 14, Håstad nr 19 och Håstad nr 30.

På Elgagården finns två ättehögar och en stendös.


 

.
 

Elgagården på 1990-talet              Elgagården på 2000-talet
Källa: E Ohlsson Österslöv, Villands härads  hembygdsförenings Årsbok 2007. Uppgifter från 2008 och senare av YPL

Tillbaka till välkomstsidan
 


 YPL text & bild   U  Uppdaterad 2023-09-30 ©