En skånegård med köttdjursproduktion sedan sjuttiotalet
För att kunna producera ett gott kött och främja en god tillväxt, är det en stor fördel att under sommarhalvåret kunna släppa
korna på ett naturbete. Man producerar inta enbart kött utan utnyttjar även kornas förmåga att hålla landskapet öppet.
Korna lever ett fritt och naturligt liv med diande kalvar vid sin sida från första maj till första november.
Under sommaren går korna tillsammans med avelstjurar för att åter bli dräktiga.
I november skiljs kalvarna från korna. Korna behöver nu vila upp sig och bygga upp sin egen
energibank fram till att de ånyo ska föda en kalv.
regnet eller snön, de kan också ligga inomhus på djupströbädd, vila och idissla.
Korna utfodras med drank, hö och halm. Ungdjuren har fri tillgång på kraftfoder, ensilage och hö.
På gården finns ca 200 djur av raserna Simmental och Charolais varav 85
 kor och tre avelstjurar, övriga är ungdjur och kalvar. Djuren betar ett område på ca 100 ha.

 Alla djuren är Leukos och BVD friförklarade.

Tjuren 315 av Jularp av rasen charolais Tjuren 141 av Lunnehöja av rasen simmental Betande kor

Vill du kontakta ägarna, klicka här!    Tillbaka till välkomstsidan


personer har varit här.

Sidorna skapade av YPL text & bild  © . Uppdaterad 2023-09-30 YPL text & bilds hemsida