Vapen.gif (4022 bytes)

text3.GIF (4197 bytes)

text2.GIF (12556 bytes)

Villands härads hembygdsförening bildades den 8 februari 1937. Det är nu mer än 80 år sedan!
Genom en donation av ägarinnan till Bäcklunds fastighet på Kjugekull och lån i Fjälkinge Sparbank blev föreningen ägare till 18 tunnland mark.
Detta natursköna markområde kom genom ideellt arbete att utveckla sig till hembygdspark och hjärtat i hembygdsföreningen. Anläggningen invigdes den 29 juni 1947 av landshövding A. E. Rodhe.
Hösten 2019 beslöt Länsstyrelsen att i stort sett hela Kjugekull skall vara ett naturreservat.

Hembygdsföreningen hembygdsgård med hembygdsmuseum och kaffé brann ner till grunden natten till den 19 juli 2020. Inga av inventarierna i byggnaden kunde räddas. En ny hembygdsgård beräknas var färdigbyggd till årsskiftet 2021/2022 med invigning den 10 april.

Är du medlem så får du Årsbok 2021 i din brevlåda i oktober/november med ett inbetalningskort för medlemsavgiften 200 kr för år 2022. Vill du köpa en bok kostar den 100 kr. Kontakta
Kennet Svensson. Eller redaktören för boken Yvonne Palm Lundström. Du kan också ringa Kennet 070-329 46 42 alternativ till Yvonne 076 134 06 90. Penninggåvor till hjälp för återuppbyggandet mottages också tacksamt på bankgiro 441-9461.
Vi hoppas att Du vill stödja vår förening!


En ny hembygdsgård på
Kjugekull!

Årsmöten >

Föreningens styrelse och
funktionärer >

Program 2022

Tidigare aktiviteter >

Planerade aktiviteter

Innehållet i Årsboken 2021 >

Årsböckernas innehåll
1999-2020 >

Årsböckernas innehåll
1982-1998


Gamla kartor över Villands härad >

Kjugekull - guidning >

Barumskvinnan

Hitta till Kjugekull >

Skånes Hembygdsförbund >

Naturreservatet Kjugekull >

Adress till Hembygdsparken: Kjugekullsvägen 17- 36, 29168 Fjälkinge.
Villands härads hembygdsförening
finns också på Facebook
och Bygdeband.se

Vill du bli en byggsten i vår nya Hemygdsgård?
 Klicka här!
 

 Vill du annonsera i Årsbok 2022 under rubriken "Företag i vår bygd" kontaktar du Kenneth Svensson 
Gåvor och medlemsavgifter kan betalas via Swish nr 123 331 85 65.  Glöm inte att anteckna ditt namn och ditt ärende.

Sidorna uppdaterade 2021-09-24

Klicka för e-post till
Carin Åkesson, ordförande.

Klicka för e-post till
Kenneth Svensson, kassör

Klicka för e-post till Yvonne Palm Lundström webbredaktör och redaktör för Årsboken  ©
Egen hemsida