Omslagsbild: Villandsgården i Nosaby

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/trotjanare-for-bygden-fyller-80-ar-2/

         

Innehållet i Årsbok 2017
Kära medlemmar. Carin Åkesson.
Hembygdsföreningens program. 2018. Styrelsen..
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen.
Naturum. Styrelsen.
Poesiboken. Yvonne Palm Lundström
Konstnären Fritz von Dardel. Yvonne Palm Lundström
Österslöv nr 23. Elsie Ohlsson
Utvandrade villbattingar berättar. Mats Pettersson..
Fiske i Oppmannasjön. Elsie Ohlsson
Skolskjuts. Carin Åkesson
Gamla foton. Medlemmar i föreningen
En Karstaflicka på sommarkoloni. Inga-Britt Fransson född Persson
Dagen H den 3 september 1967. Yvonne Palm Lundström
Personalen på Vägstationen i Fjälkinge. Yvonne Palm Lundström
Danspalatset Furet. Yvonne Palm Lundström.
A.S. Nilsson – smen i Ripa Yvonne Palm Lundström Villandsgården.
Ingrid Karlsson, Barbro Palm och Carina Hertrich
Herbert Svensson. Lars-Anders Göransson
Stadsmur i Åhus. Yvonne Palm Lundström
Fjälkinge backe.Yvonne Palm Lundström
Sång till Villand Folke Ragnar Mattsson
Pengar från 1700-talet
Yvonne Palm Lundström

Aktiviteter i föreningen det senaste året
Hembygdsafton i Sjölyckegården.
Nytt tak på hembygdsgården.
Besök på Artillerimuseet i Norra Åsum.
Årsmöte den 5 maj 2017.
Sommarens första musikkväll på Kjugekull Midsommarfest på Kjugekull.
I denna ljuva sommartid ... psalm 200.
Sommarutställningen i Hembygdsgården.
Allsångskväll.
Årets bussutfärd.
Yvonne Palm Lundström, Lennart Stridsberg, Jonas Brandt och Carin Åkesson

Styrelsen 2017.
Författarpresentation.
Hembygdsföreningens handlingar 2016.
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!

           

Klicka på böckerna!
 

Vill du bli medlem i föreningen kan du skicka mejl till kassör Kenneth Svensson. (Klicka på namnet!)
 Medlemsavgiften för 2018 är 175 kr och betalas när du fått Årsbok 2017 i din brevlåda.
 Har du gamla foton eller förslag på en artikel i årsboken 2018 kan du kontakta Yvonne Palm Lundström eller vill du annonsera under rubriken "Företag i vår bygd hälsar dig välkommen" kontaktar du Kenneth Svensson 

Äldre årsböcker från 1999 och tidigare finns att köpa för 10-30 kr. Senare årsböcker som fortfarande finns i lager kan köpas för 50 kr st. . Du kan också låna böckerna på Biblioteket i Kristianstad.