Kjugekull

Kjugekull blev ett Naturreservat den 15 november 2019.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f566db8/1574327486844/BES-NR-Kjugekll.pdf
 

Hjärtat för hembygdsföreningen är Kjugekull. Här bjuds du på en spännande upptäcktsfärd i en sägomspunnen miljö bland väldiga klippblock, berghällar, jättegrytor, skog, hed och sällsynta växter.  När du har nått toppen av kullen har du en fantastisk utsikt ut över Ivösjön.

För guidning på Kjugekull ring Bengt Kjellgren telefon 073-36 63 862

       
 
   
     
     
   

Länkar till andra sidor om Kjugekull

Blockklättring


 


 

Uppdaterat den 2020-01-30