band_knapp.GIF (24577 bytes)

 

Styrelsen och övriga funktionärer 2017!

 

 

Ordf. 
Huvudansvarig och därtill ansvarig för  underhållning mm. 
Carin Åkesson   

Kristianstad/Kiaby
Tel: 070 – 877 48 77  
V.ordf. Lennart Stridsberg

Kjuge
Tel: 044 – 531 25, 070 – 524 54 91  
Kassör.
Ansvarar för ekonomin och medlemsmatrikeln   
Kenneth Svensson

Åhus
Tel: 044 – 24 18 43,  070 – 32 94 642  


Sekr.
Ansvarar för protokoll, minnesanteckningar, annonser i pressen mm
Vakant    
Ledamot. 
Ansvarar för utställningar och inventarier i museet mm
Gertrud Svensson

Åhus
Tel: 044 – 24 18 43,  070 – 32 94 642  
Ledamot.
Ansvarar för  tillsynen av parken
Sven-Erik Svensson 

Kjuge
Tel: 044 – 53 317, 070 – 96 41 579  
Ledamot.
Ansvarar för  byggnader i parken
Jonny Petersson

Åhus
Tel: 0708-70 99 33  
Ledamot. 
Ansvarar för arkivet
Gunnel Bergström

Bäckaskog
Tel: 044-533 87, 070-591 21 96  
Suppl. vice sekr.
Ansvarar för hemsidan, Facebook, reklam samt hemsidan  Bygdeband.se
i de församlingar som tilldelats denna förening.
Yvonne Palm Lundström

Åhus
Tel: 044 – 24 06 90
Tel: 0761 – 34 06 90
 
Suppl. Bengt Kjellgren

Fjälkinge
Tel: 073-366 38 62  
Suppl. Bo Andersson    
Valberedning  Marian Mattisson

Åhus
Tel: 044 – 510  10  
Valberedning Nils Ove Nilsson

Fjälkinge
Tel: 044 – 500 17  
Valberedning Lars Ekdahl

Barum
Tel: 044 – 510 25  

Revisorer       Per Selfvén    

Revisorer Pernilla Olsson
 
   
Redaktör för
Årsboken
Yvonne Palm Lundström

Åhus
Tel: 044 – 24 06 90, 0761 – 34 06 90  
Årsboken Carin Åkesson   

Kristianstad/Kiaby
Tel: 070-877 48 77  
Årsboken Bodil Persson

Kjuge

Tel: 044 – 533 47